Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Nowoczesna odzież ochronna do zadań specjalnych
więcej... [KOMENTARZE (4510)]
Systemy technologiczne ratują życie
System nadzoru wizyjnego zbudowany w oparciu o wysokiej jakości kamery IP mógłby zmienić następstwa wielu nieszczęśliwych wypadków. Szybka interwencja pogotowia wezwanego przez dyspozytora pozwoliłaby zatamować krwotok u ofiary pobicia oraz przywrócić akcję serca u osoby z zawałem. więcej... [KOMENTARZE (880)]
STRAŻ POŻARNA: Wideokonferencje usprawnią działanie straży pożarnej więcej...
POLICJA: Szkolenia w Policji wymagają unowocześnienia więcej...
RATOWNICTWO: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ma do 2015 r. stać się największą tego typu placówką w Polsce więcej...
Gry symulacyjne – system przygotowania do podejmowania decyzji
Gry decyzyjne oferują szeroki zakres możliwości ćwiczenia pożądanych umiejętności. Uczestnicy symulacyjnych gier decyzyjnych – postawieni są w pewnej hipotetycznej – ale maksymalnie wiernie odwzorowującej rzeczywistość sytuacji, wymagającej podjęcia wielu decyzji. więcej... [KOMENTARZE (2584)]
Bezpieczeństwo danych pod kontrolą
Program, który pozwala na podłączenie jedynie autoryzowanych urządzeń, połączenia VPN przy dostępie do firmowej poczty poza biurem oraz instalacja na telefonie służbowym oprogramowania, które w przypadku kradzieży pozwoli zdalnie wykasować pamięć telefonu, to rozwiązania pomagające chronić dane. więcej...
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym
W wielu gminach zadania obrony cywilnej, której mylnie przypisywane jest zarządzanie kryzysowe, realizowane są przez osoby pracujące na jedną czwartą etatu. W takim systemie nie można przeciwdziałać zagrożeniu – przestrzega prof. Bogdan Kosowski. więcej... [KOMENTARZE (901)]
Systemy radiokomunikacyjne dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego
Alarmowanie należy do kluczowych działań służb zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia, a także ochrony mienia. Przekaz alarmowy powinien być dostępny i zrozumiały dla maksymalnej liczby odbiorców, dlatego tak ważne jest stosowanie sprawdzonego i najbardziej skutecznego systemu ostrzegania ludności. więcej... [KOMENTARZE (970)]
Diagnoza bezpieczeństwa w Polsce według Białej Księgi
Jaki jest stan bezpieczeństwa mieszkańców Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Na te i inne pytania odpowiada Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Powstała na zlecenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. To pierwszy w naszym kraju tego typu dokument. więcej...
Czy w Polsce potrzebna jest obrona cywilna
Obrona cywilna w Polsce działa tylko na papierze. To system, który nie jest przygotowany do wykonywania żadnych zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej polska obrona cywilna nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków. więcej...
Głuchy numer alarmowy
W Polsce wciąż brak spójnego systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych takich jak powodzie czy duże pożary. Obowiązek uruchomienia systemu ratownictwa (telefon 112) narzuca krajom UE dyrektywa o usługach powszechnego dostępu z 7 marca 2002 r. W styczniu 2008 r. ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało z Telekomunikacją Polską i polskimi operatorami komórkowymi porozumienie dotyczące europejskiego numeru alarmowego 112. więcej... [KOMENTARZE (689)]
Koniec nielegalnego korzystania z monitoringu
Ustawa MSW ma normować okoliczności uprawniające do stosowania monitoringu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad ustawą o monitoringu wizyjnym, która m.in. określi zasady sprawowania kontroli nad ochroną uzyskanych danych i prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemach monitoringu.
więcej...
Polacy wysoko oceniają pracę policji
66,2 proc. Polaków uważa działania policji za skuteczne, a aż 79 proc. czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy. Polacy czują się bezpiecznie i wysoko oceniają pracę policjantów – takie wnioski płyną z VI edycji Polskiego Badania Przestępczości.

więcej...
NIK negatywnie o stanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych
Budowle hydrologiczne w Polsce są w coraz gorszym stanie technicznym – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. A Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podaje, że 70 proc. budowli piętrzących wodę ma ponad 25 lat, z czego ponad 30 proc. ma ponad 50 lat. więcej...
Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych
W zeszłym roku stolica Czech uniknęła katastrofy powodziowej, ponieważ wcześniej miasto z własnego budżetu sfinansowało budowę systemu ochronnego. O zarządzaniu kryzysowym i zapobieganiu ryzyku rozmawiamy z burmistrzem Pragi, Tomášem Hudečkiem. więcej... [KOMENTARZE (22250)]
Spada liczba funkcjonariuszy straży gminnych
W 2012 r. w kraju funkcjonowały 593 oddziały straży gminnych. Pomimo zasadniczego wzrostu liczby oddziałów straży, liczba strażników spadła do 9 790 osób, co oznacza 43 osoby mniej. Najwięcej oddziałów straży gminnych działało na terenie województw: zachodniopomorskiego – 69, wielkopolskiego – 62, dolnośląskiego – 57, śląskiego – 55. więcej...
 
Rozmowa BP

»


Tomáš Hudečk, burmistrz Pragi: Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych więcej...

prof. Bogdan Kosowski:
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym więcej...
Warto wiedzieć

»

Trzy miliony interwencji
Straże miejskie i gminne w 2012 r. podjęły ponad 3 mln interwencji. Ponad 1,8 mln z nich zakończyło się wystawieniem mandatu karnego. Większość wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały wykryte dzięki fotoradarom. Przy ich pomocy straże wystawiły mandaty na ponad 160 mln zł. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.