Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

NIK negatywnie o stanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Budowle hydrologiczne w Polsce są w coraz gorszym stanie technicznym – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. A Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podaje, że 70 proc. budowli piętrzących wodę ma ponad 25 lat, z czego ponad 30 proc. ma ponad 50 lat.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badania kontrolne budowli hydrologicznych w Polsce. Wynika z niego, że zabezpieczenia powodziowe są nie tylko stare, ale przede wszystkim lata użytkowania doprowadziły do degradacji obiektów, które wymagają szybkiego remontu i konserwacji.

Od 2010 r. regionalne zarządy gospodarki wodnej nie wykonały zaplanowanych

84 remontów budowli piętrzących i wałów przeciwpowodziowych, chociaż 50 z nich zakwalifikowanych było jako pierwszy stopień pilności, co oznacza realne niebezpieczeństwo w razie ewentualnej powodzi. Na remonty czeka także prawie 2 tys. uszkodzeń na rzekach, potokach i budowlach regulacyjnych. Jak wynika z raportu, Polska nie ma krajowego planu ochrony przeciwpowodziowej, nie ma też takich planów obejmujących tereny regionów wodnych. Prezes Krajowego Związku Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej nie opracowali ich, mimo że od 2002 r. ustawa Prawo wodne nakładała na nich taki obowiązek. – Prezes i dyrektorzy tłumaczyli się wejściem w życie dyrektywy UE w 2007 r., która wymaga opracowania innych dokumentów i analiz. Jednak w krajowym systemie prawnym postanowienia dyrektywy zostały uwzględnione dopiero w 2011. Tłumaczenia te nie wpływają więc na ocenę NIK, że brak planów ochrony przeciwpowodziowej na poziomie krajowym i regionalnym mógł uniemożliwiać prawidłową organizację i działanie w przypadku wystąpienia powodzi – czytamy w badaniu.

Brak pieniędzy na gospodarkę wodną
Jak podaje NIK, w latach 2008-2010 na utrzymanie wód i urządzeń wodnych wydano 333,7 mln zł. Potrzeby natomiast, szacowane są na 690 mln zł rocznie, co wymusza realizację tylko najpilniejszych napraw lub, w razie potrzeby, usuwania skutków powodzi. Nie wystarcza już, niestety, środków na konserwację. Niepokój NIK budzi nieskuteczna działalność kontrolna regionalnych zarządów gospodarki wodnej, przez co nie mają one pełnej wiedzy o stanie urządzeń wodnych. Kontrole są zbyt rzadkie i nie obejmują wszystkich obiektów administrowanych przez zarządy. Np. obowiązkowe co najmniej raz na rok kontrole stanu technicznego obejmowały zaledwie 30 proc. długości wałów przeciwpowodziowych. Ważną kontrolę pięcioletnią stanu technicznego i przydatności do użytkowania miało zaledwie 6 proc. wałów i niecałe 40 proc. budowli piętrzących spośród 575 sprawdzonych przez NIK.

Kontrole jednak skutkują
NIK wskazuje jednak, że dzięki kontrolom prowadzonym przez Izbę systematycznie od 1998 r. w wielu gminach powstały plany zagospodarowania przestrzennego, które zahamowały rozwój budownictwa w terenach zalewowych. – Powstały także odpowiednie akty prawne dotyczące zarządzania kryzysowego, co zaowocowało stworzeniem dobrej jakości planów reagowania w czasie powodzi – podaje NIK. W znacznym stopniu uporządkowano tereny między wałem a korytem rzeki, poprawił się sposób zarządzania w czasie trwania kryzysu, zbudowano system monitoringu i osłony hydrologiczno-meteorologicznej, rozpo- częto także inwestycje w dorzeczach rzek, głównie Odry, m.in. z wykorzystaniem środków z UE oraz Banku Światowego. (ob)


2013-10-31 14:40:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Podpis:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Rozmowa BP

»


Tomáš Hudečk, burmistrz Pragi: Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych więcej...

prof. Bogdan Kosowski:
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym więcej...
Warto wiedzieć

»

Trzy miliony interwencji
Straże miejskie i gminne w 2012 r. podjęły ponad 3 mln interwencji. Ponad 1,8 mln z nich zakończyło się wystawieniem mandatu karnego. Większość wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały wykryte dzięki fotoradarom. Przy ich pomocy straże wystawiły mandaty na ponad 160 mln zł. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.