Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Czy w Polsce potrzebna jest obrona cywilna

Obrona cywilna w Polsce działa tylko na papierze. To system, który nie jest przygotowany do wykonywania żadnych zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej polska obrona cywilna nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków.

Podczas wojny nie ochroni ludności ani ważnych obiektów.

– Tymczasem – jak mówi Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w NIK – Polsce potrzebny jest nowoczesny i sprawny system obrony cywilnej, który wykorzysta potencjał struktur straży pożarnej, samorządu oraz struktur administracji rządowej, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec obywateli. Podstawowym zadaniem obrony cywilnej powinno być przeszkolenie obywateli do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Obowiązek utrzymania obrony cywilnej wynika z załącznika do Konwencji Genewskiej, w którym Polska zobowiązała się do stworzenia wyspecjalizowanych form ochrony ludności cywilnej. Kontrola NIK wykazała, że takiego systemu w Polsce nie ma. Przez lata obrona cywilna funkcjonowała w fikcyjny sposób. Wszyscy kontrolowani szefowie obrony cywilnej województw przedstawiali co roku oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

Kontrola NIK wykazała jednak, że informacje te były niezgodne ze stanem faktycznym. Informowano np. o strukturach, które nie istniały, o szkoleniach, które się nie odbyły, do systemu wpisywano przedsiębiorców, którzy od dawna nie działali na polskim rynku. A aż 29 proc. kontrolowanych szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin w ogóle nie powołało formacji obrony cywilnej. (ob)


2013-11-04 13:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Podpis:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Rozmowa BP

»


Tomáš Hudečk, burmistrz Pragi: Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych więcej...

prof. Bogdan Kosowski:
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym więcej...
Warto wiedzieć

»

Trzy miliony interwencji
Straże miejskie i gminne w 2012 r. podjęły ponad 3 mln interwencji. Ponad 1,8 mln z nich zakończyło się wystawieniem mandatu karnego. Większość wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały wykryte dzięki fotoradarom. Przy ich pomocy straże wystawiły mandaty na ponad 160 mln zł. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.