Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Diagnoza bezpieczeństwa w Polsce według Białej Księgi

Jaki jest stan bezpieczeństwa mieszkańców Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Na te i inne pytania odpowiada Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Powstała na zlecenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. To pierwszy w naszym kraju tego typu dokument.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego to efekt prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W pracę nad projektem zaangażowanych było ponad 200 ekspertów. Podczas prac dokonano analizy interesów narodowych i celów strategicznych
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz prognozy kształtowania się środowiska bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym.

Diagnoza stanu polskiego bezpieczeństwa
Celem podsystemu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zapobieganie i ściganie sprawców zamachów na życie, zdrowie i mienie polskich obywateli i innych osób przebywających na terytorium RP oraz na interesy państwa. Jest on tworzony przez organy władzy publicznej, służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to zarazem sektor, w którym występuje – obok podsystemu ratownictwa medycznego – częściowa prywatyzacja zadań wcześniej realizowanych wyłącznie przez państwo. Liczba zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego w ciągu ostatnich lat zmniejsza się, jednak nadal pozostaje problemem, szczególnie podczas imprez masowych.
Negatywnym zjawiskiem w Polsce jest często brak elementarnej wiedzy u organizatorów imprez masowych, szczególnie tych organizujących zgromadzenia o charakterze politycznym czy społecznym, o ich obowiązkach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, obowiązujących procedurach oraz związanych z tym konsekwencjach. Z kolei coraz częstszym zjawiskiem jest publiczne kierowanie oskarżeń przeciwko służbom zapewniającym zgodnie z prawem bezpieczeństwo i porządek podczas tych imprez. Taka sytuacja wpływa negatywnie na decyzje w zakresie użycia tych służb, powodując, że działania podejmowane są w warunkach niepewności prawnej. Od kilku lat, po znacznym spadku liczby stwierdzonych przestępstw odnotowanym w latach 2004–2008, zauważalna jest
w Polsce tendencja do utrzymywania się przestępczości na względnie stałym poziomie oraz nieznaczny spadek szczególnie dokuczliwej przestępczości pospolitej. Obserwowany jest także wzrost wskaźnika jej wykrywalności. Powyższe dane przekładają się na zmniejszające się osobiste poczucie zagrożenia przestępczością wśród Polaków.
Utrzymanie tej tendencji jest uwarunkowane skutecznym współdziałaniem poszczególnych podmiotów, odpowiedzial- nych za zwalczanie przestępczości, ze społeczeństwem, a także aktywnym wdrażaniem działań profilaktycznych – zwłaszcza ukierunkowanych na osoby nieletnie – m.in. przez organizacje pozarządowe. Istotne znaczenie ma edukacja dla bezpieczeństwa, w tym uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę zgłaszania przestępstw. Nadal utrzymuje się bowiem stosunkowo wysoka „ciemna liczba przestępstw” – nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane, a zatem rejestrowane. Ze zwalczaniem przestępczości skorelowane muszą być programy wsparcia dla ofiar przestępstw i ich najbliższych.

(więcej w nr 1 wrzesień/październik 2013 r.)

2013-11-05 11:10:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Podpis:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Rozmowa BP

»


Tomáš Hudečk, burmistrz Pragi: Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych więcej...

prof. Bogdan Kosowski:
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym więcej...
Warto wiedzieć

»

Trzy miliony interwencji
Straże miejskie i gminne w 2012 r. podjęły ponad 3 mln interwencji. Ponad 1,8 mln z nich zakończyło się wystawieniem mandatu karnego. Większość wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały wykryte dzięki fotoradarom. Przy ich pomocy straże wystawiły mandaty na ponad 160 mln zł. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.