Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
O nas

»

Bezpieczeństwo Publiczne

PROFESJONALNY MAGAZYN PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Dwumiesięcznik stanowi przewodnik po aktualnych zagadnieniach branży bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Źródło wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i problemów branży oraz baza dobrych praktyk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i właściwym działaniem podczas sytuacji kryzysowej.


Magazyn to forum wymiany poglądów i specjalistycznej wiedzy w zakresie zadań służb odpowiedzialnych za poszczególne obszary bezpieczeństwa publicznego.
Naszym partnerom zapewniamy dotarcie do decydentów w JST, służbach pożarniczych, policyjnych, straży miejskiej i służb specjalistycznych (ratownictwo medyczne, chemiczne, zagrożenia terrorystyczne).

Czytelnicy Magazynu Bezpieczeństwo Publiczne to:

  • decydenci w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • naczelnicy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w mieście, gminie, województwie,
  • inspektorzy obrony cywilnej,
  • powiatowi komendanci Policji,
  • komendy miejskie i powiatowe straży pożarnej,
  • komendanci straży miejskich w miastach powyżej 40 000 mieszkańców
  • rektorzy szkół i wydziałów kształcących na kierunkach związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.


Magazyn Bezpieczeństwo Publiczne dociera do czytelników w imiennej prenumeracie, poprzez kongresy, zjazdy krajowych rad służb bezpieczeństwa oraz targi branżowe.

 
Rozmowa BP

»


Tomáš Hudečk, burmistrz Pragi: Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych więcej...

prof. Bogdan Kosowski:
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym więcej...
Warto wiedzieć

»

Trzy miliony interwencji
Straże miejskie i gminne w 2012 r. podjęły ponad 3 mln interwencji. Ponad 1,8 mln z nich zakończyło się wystawieniem mandatu karnego. Większość wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały wykryte dzięki fotoradarom. Przy ich pomocy straże wystawiły mandaty na ponad 160 mln zł. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.